Wij horen graag van jou

n Rotterdam hebben we een grote verzameling weesbeelden: beelden die vroeger aan gebouw of plek vastzaten of daarmee verbonden waren, en er nu verloren bijstaan. Samen met jou willen we deze beelden redden: een nieuwe plek en betekenis geven; daarvoor krijgen we maar één kans en dat is nu. Weesbeeld.nl gaat dit werkelijkheid maken. Het redden van beelden staat symbool voor een nieuwe manier van je plek hervinden in een snel veranderende maatschappij. Bekend maakt bemind.

Een nieuw tijdperk dient zich aan: zingeving, verbondenheid. Alternatieve netwerken komen op; het samen onderhouden van bijvoorbeeld tuinen, samen organiseren van buurtactiviteiten, florerende wijkcentra, bewonersorganisaties, pop-up-winkels etc. Als reactie op technologische veranderingen die steeds sneller gaan. Is werk binnenkort nog de vervulling van je leven?

Weesbeeld.nl wil daarom ook aandacht geven aan geluiden als: basisinkomen, sociale ontwikkelingen. Verbanden leggen tussen verleden en heden zodat een weesbeeld een logische plek krijgt, niet alleen fysiek, maar ook in overdrachtelijke zin.

Red je een beeld, dan red je een deel van onze rijke geschiedenis, en – niet in de laatste plaats – jezelf. Dat kan in een vorm van een beeld adopteren, of alleen onderhouden, of zelfs in ere herstellen. Misschien hebben jullie daar ook nog wel ideeën over of wellicht oude artikelen/verhalen over een beeld. Wij horen graag van jou. Doe mee. Lees de site, vorm voor jezelf een idee, stuur verhalen en foto’s in over beelden in je omgeving die je raken en waarvan je denkt dat er iets mee is. Wil je geïnterviewd worden? Ook dat kan. Spread the word.


facebooktwitterfacebooktwitter

Weesbeeld.nl