weesbeeld.nl

FILOSOFIE

Een naargeestig Walhalla, een verloren gewaand Utopia, een onbereikbaar Paradijs. Als je even wil ontsnappen uit het heden, je je even wil bezinnen: hier is de bron van alle wijsheid die Weesbeeld.nl in pacht denkt te hebben.

Weesbeeld.nl