Geredde beelden

Obelisk | 1981 | Tjalling Idenburg (deel 2)

De Obelisk, men noemt het hier in Schiebroek ook wel ‘De Zonnestraal’, staat voor de Parkflat aan de Berberisweg. Hoewel het beeld niet meteen omvalt kan het wel een opknapbeurt gebruiken, maar de gemeente Rotterdam gaat dit niet meer doen. Echter, de redding is nabij.Basisschool de Bergse Zonnebloem wilde aanvankelijk de Obelisk adopteren en het beeld verhuizen naar een plek voor de school. Wijkbewoonster Maureen Hidskes was het hier niet mee eens en kwam in actie om het beeld op die plek te behouden voor de wijk. Via de gebiedscommissie benaderde zij St. Kunstfestival Schiebroek. En met resultaat: samen met Margot Leeninga (secretaris St. Kunstfestival Schiebroek) heeft zij een bewonersinitiatief ingediend bij de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek om dit beeld te kunnen behouden voor het gebied. Er moet namelijk onderhoud worden verricht en via dit bewonersinitiatief kunnen die kosten wellicht worden gedekt.  Zaterdag 8 oktober j.l. was de zitting, waarbij de aanvraag werd goedgekeurd. Naar het zich laat aanzien wordt nu alles in gang gezet. Stap één is dus een feit!

Wordt vervolgd.