Disclaimer

Informatie op de website

Via deze website stelt Weesbeeld.nl informatie over het (wees)beelden in Rotterdam ter beschikking. Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Eveneens wordt getracht de informatie actueel te houden. Onjuistheden kunnen echter helaas voorkomen. Weesbeeld.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van deze website uit en geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de geboden informatie. Bij twijfel over de juistheid van informatie kunt u contact opnemen met redactie@weesbeeld.nl.

Externe links

Weesbeeld.nl biedt geen garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die met links of andere verwijzingen via deze website toegankelijk zijn en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Beeldrecht

Weesbeeld.nl gaat zorgvuldig om met de voor weesbeeld.nl gebruikte beelden. Alle beelden gebruikt voor deze website, de via deze website ontsloten beleids- en brondocumenten zijn nauwkeurig gecheckt. Daarbij konden niet alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties worden achterhaald. Belanghebbenden worden verzocht contact op te nemen met redactie@weesbeeld.nl.