Weeskrant

PAULETTE VERBIST, vice-voorzitter gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk

Paulette Verbist (1958) woont in Nieuw Crooswijk en is sinds april 2014 namens de PvdA vice-voorzitter van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Zij wil kansen voor de mensen in haar gebied centraal stellen. Ziet Rotterdam als de emancipatiemotor van Nederland; de motor van een sociale samenleving. Op basis van gelijkwaardigheid èn verantwoording nemen, maar waar niemand door […]

Weeskrant

LYDIA BOGTSTRA, coördinator Kunstzaken bij Erasmus MC Rotterdam

Lydia Bogtstra is coördinator Kunstzaken bij Erasmus MC en lid van de Kunstcommissie Erasmus MC. Hier is zij medeverantwoordelijk voor de kunstcollectie van ongeveer 1100 kunstwerken uit de periode 1958 tot heden. Deze kunstwerken zijn geplaatst in de openbare ruimte van Erasmus MC met het doel een aangenaam verblijfsklimaat te scheppen. Weesbeeld.nl sprak met haar over […]

Weeskrant

WILLEM BEEKHUIZEN, interview met zelfstandig opbouwwerker

Willem Beekhuizen is van huis uit opbouwwerker, vooral in Rotterdam-West. Sinds enige tijd doet hij dat als zelfstandig ondernemer in sociale ontmoetingen. Met Beekhuizen Bindt organiseert hij Bijzondere Ontmoetingen: workshops en groepsgesprekken die verrassende resultaten opleveren. Gezien Willems jarenlange ervaringen met wat er speelt in de wijk wilde Weesbeeld.nl wel eens weten wat hij vindt van […]

Weeskrant

JOKE VAN DER ZWAARD, onderzoeker/schrijver en oprichter Leeszaal

Joke van der Zwaard is zelfstandig onderzoeker/schrijver en publiceerde onder meer over rondkomen, vooruitkomen en samenleven in stadswijken. Samen met filosoof Maurice Specht en de bewoners van de Rotterdamse wijk het Oude Westen richtte zij Leeszaal Rotterdam West op. Een mooie publieke ontmoetingsplek aan het Rijnhoutplein, waar taal, literatuur, verbeelding en participatie een grote rol […]

Weeskrant

KAMIEL VERSCHUREN, beeldend kunstenaar in Rotterdam-Charlois

Kamiel Verschuren is kunstenaar en woont en werkt in Rotterdam-Charlois. Zijn werk richt zich op het onderzoeken en uitbreiden van het concept en de existentiële ervaring van ruimte. Daarbij gebruikt hij alle mogelijke middelen, zoals tekeningen, fotografie, (grafisch) ontwerpen, sculpturen, tekst- en geluidsinstallaties, architectonische projecten en publieke evenementen. Kamiel maakte de beeldentuin ‘De Schouwplaats’, een […]